Monar Czerwony Dworek

Stowarzyszenie MONAR – Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Mysłakowicach

Monar Czerwony Dworek - Stowarzyszenie MONAR – Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Mysłakowicach

39 Rocznica

W imieniu społeczności i kadry Ośrodka
MONAR CZERWONY DWOREK
zapraszamy na 39 rocznicę
powstania naszego Domu,
która odbędzie się w dniach
5-6 sierpnia 2023 roku.