Monar Czerwony Dworek

Stowarzyszenie MONAR – Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Mysłakowicach

Monar Czerwony Dworek - Stowarzyszenie MONAR – Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Mysłakowicach

Historia

 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny ,,MONAR” w Mysłakowicach koło Jeleniej Góry, mieści się w XIX-wiecznym niemieckim dworku myśliwskim, wpisanym do rejestru zabytków. Willa została zbudowana w latach 1838-1840 dla Ch. von Rothara (pełnomocnika króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III w Mysłakowicach) – wg projektu F. Schinkla, drewniana na podmurówce jest cennym przykładem budownictwa osiedlających się na tych terenach osadników tyrolskich sprowadzonych przez króla pruskiego w latach 1837-38. Zachowany układ przestrzenny oraz detale architektoniczne podkreślają wyjątkowość architektury tego typu na terenie Dolnego Śląska.

 

Dom stoi na wzniesieniu nazwanym na pamiątkę inicjatora budowy ROTHER-BERG. Położony w pięknej malowniczej okolicy Karkonoszy z widokiem na najwyższy szczyt – Śnieżkę. Jest otoczony lasem mieszanym.

 

Po II wojnie światowej dom był wykorzystywany do celów kolonijnych. W roku 1984 zakupiony na własność przez Stowarzyszenie MONAR. Pierwsi pacjenci ośrodka pojawili się z początkiem października tegoż roku. Większość z nich czynnie uczestniczyła w pracach przystosowawczo-remontowych zdewastowanego budynku.