Monar Czerwony Dworek

Stowarzyszenie MONAR – Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Mysłakowicach

Monar Czerwony Dworek - Stowarzyszenie MONAR – Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Mysłakowicach

34 ROCZNICA

34 ROCZNICA NASZEGO DOMU !!!

rycina

W imieniu społeczności i kadry Ośrodka Czerwony Dworek

serdecznie zapraszamy wszystkich neofitów

oraz przyjaciół domu

na 34 rocznicę

powstania naszego Domu,

która odbędzie się w dniach 4-5 sierpnia 2018 roku.

POZDRAWIAMY SERDECZNIE