Monar Czerwony Dworek

Stowarzyszenie MONAR – Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Mysłakowicach

Monar Czerwony Dworek - Stowarzyszenie MONAR – Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Mysłakowicach

Życzenia Świąteczne


Najserdeczniejsze życzenia, Cudownych Świąt Bożego Narodzenia,
rodzinnego ciepła i wielkiej radości. Świąt dających radość i odpoczynek,
oraz nadziei i zdrowia na Nowy Rok

składa społeczność i kadra Ośrodka