Monar Czerwony Dworek

Stowarzyszenie MONAR – Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Mysłakowicach

Monar Czerwony Dworek - Stowarzyszenie MONAR – Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Mysłakowicach

Wielkanoc 2019

wielkanoc 2019

Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego

będą czasem nadziei i niech przyniosą wiele szczęścia i radości,

tak byście zawsze z ufnością spoglądali w przyszłość.

życzy
kadra i społeczność Ośrodka Czerwony Dworek